Kjeveortopedi hos barn

Det er alltid bra å forhindre et bittavvik så tidlig som mulig. Mange bittavvik kan behandles tidlig for å forhindre fremtidige vanskelige behandlingsdiagnoser. 

Tidlig alder har sine fordeler når det gjelder sosial aksept, samarbeidsvilje og passende skoletid.